Làm máng xối Quận 7

Chủ đầu tư: Anh Hải Ngọc

Địa chỉ: 1203 Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7